Központi Szolgáltató Laboratórium

 • A technológiai fejlődés megköveteli a nagyértékű kutatási infrastruktúrát
 • Nagy értékű műszerek optimális kihasználása megköveteli központi elhelyezésüket és sokak számára az elérhetőségüket
 • A felhalmozott tudás disszeminációja nélkül nincs jól működő szolgáltató központ

Szolgáltató laborokkal szemben támasztott követelmények

 • Nyílt, átlátható működés
 • Elérhető műszerhasználat (regisztráció és betanítás függően)
 • Átlátható árképzés
 • Elérhető kutatói szakszemélyzet, szaktanácsadás

Küldetésünk

 • A Debreceni Egyetem kutatói és klinikusai számára elérhetővé tenni a genomikai és funkcionális genomikai fejlődés technológiáit, infrastruktúráját és eredményeit
 • Meghonosítani a személyreszabott medicina eszközfeltételeit és elérhetővé tenni a kollegák számára
 • Folyamatos képzéseket tartani a fölállított technológiák megismertetésére

Infrastruktúránk

 • Laboratóriumok (5 db)
 • Biobank tárolók (2 db)
 • Irodák (5 db)
 • Számítógép szoba, Diszkussziós szoba és PhD szoba
 • QPCR készülékek (2 db)
 • Kapilláris szekvenáló (1 db)
 • Pipettázó robotok (3 db)
 • Mikroarray rendszerek (1 db)
 • DNS/RNS mérési eszközök (Agilent Bioanalyzer, Nanodrop stb) (2 + 1 db)
 • Képzett személyzet:
  • Kutatók (6 fő)
  • PhD hallgatók (4 fő)
  • Laborasszisztensek (6 fő)
  • Projekt menedzsment, menedzser asszisztens (1 fő)

Szolgáltatásaink

 1. Biobanking
 2. Génexpressziós vizsgálatok
  • Affymetrix, globális génexpressziós vizsgálatok
  • Egyedi génekre és miRNS-ekre assay tervezés
 3. Funkcionális genomikai vizsgálatok:
  • Kromatin Immunprecipitáció (1,6ml és 96 lyukú platen)
  • DNS metiláció vizsgálat-MEDIP
 4. Klónozási, fehérje tisztítási szolgáltatások (terv)

Fejlesztéseink

 • UPL alapú mérési rendszerek (QPCR és miRNS: http://mirnadesigntool.astridresearch.com)
 • Nagy áteresztő képességű új generációs szekvenálási techonlógiák (DNS metilációs és epigenetikai profilírozás)
 • Fehérje/ antitest előállítási szolgáltatás

Egyetemi munkacsoportoknak biztosított szolgáltatásaink (2011-2012)

 • Affymetrix génexpressziós vizsgálatok
 • Könyvtár készítés ChIP Seq-hez ILLUMINA NGS
 • Affymetrix citogenetikai vizsgálatok
 • Egyedi génekre és miRNS-ekre assay tervezés
 • Kapilláris szekvenálás
 • QPCR infrastruktúra biztosítása
 • Klónozási, fehérje tisztítási szolgáltatások

2012-ben induló ÚJ szolgáltatásaink egyetemi munkacsoportoknak

 • Bakteriális munkákhoz reagens biztosítás
  • Bakteriális plate (Ampicillin vagy kérésre egyéb antibiotikum)
  • LB (Luria Broth)
  • Ultrakompetens sejtek (E.col DH5alfa)
 • Transzfekciós munkákhoz reagens biztosítás
  • PEI transzfekciós oldat és protokoll
  • D-Luciferin
 • Citokinek
  • IL4
  • LIF
  • GMCSF
 • QPCR reagensek
  • PCR platek
  • 2xMastermix
  • Universal probe library assayk
  • Sybrgreen és ROX festékek
  • QPCR assayk
 • Nukleinsav mérések
  • Qubit reagensek
  • Agilent Bioanalyzer reagensek

Kapcsolódó dokumentum: Core Facility beszámoló, 2012