Kutatás

Bioszimiláris monoklonális antitestek fejlesztése

A „Versenyképességi és Kiválósági Szerződések” pályázaton támogatást nyert „Bioszimiláris monoklonális antitestek fejlesztése” című projekt (azonosító szám: VKSZ_12-1-2013-0001) megvalósításában a Richter Gedeon Nyrt. konzorciumvezető mellett az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont  és a Debreceni Egyetem vesznek részt.​

 

​A konzorcium célja: korszerű eljárások és alapanyagok felhasználásával az eredetihez nagymértékben hasonlító gyógyszermolekulák előállítása a hatóságok által előírt klinikai vizsgálatokhoz. Az új, költséghatékony technológia kifejlesztésével a betegek a korszerű gyógyszerekhez alacsonyabb áron juthatnak majd hozzá.

A projekt megvalósításának időszaka: 2014.01.01.-2017.12.31.

A projekttel kapcsolatban további információ itt található.


MikroRNS mérés UPL alapú technikával


SCHIZO Biobank project

A projekt célja

A jelen projekt célja olyan biomarkerek és módszerek kidolgozása, melyek segítségével támogatható, racionalizálható és hatékonyabbá tehető a pszichotikus betegségek kezelésére szolgáló új gyógyszerek kifejlesztésének folyamata. Ennek eredményeként a jelenlegieknél hatékonyabb és kevesebb mellékhatással bíró gyógyszerek kerülhetnek forgalomba.

A projekt három feladatból áll, melyek céljai az alábbiak:

  1. Betegségalapú biobank létrehozása (SCHIZOBANK elnevezéssel), amely a fenotípusra és a környezeti tényezőkre vonatkozó adatok, továbbá szkizofrén betegekből származó biológiai minták gyűjteménye lenne.
    A biobank részben a betegség iránti fogékonyságra hajlamosító gének és genetikai variánsok azonosítását szolgálná. Emellett biomarkerek azonosítására is használható lenne, melyek meggyorsítják a betegségek diagnosztizálását és segítik a gyógyszerhatások monitorozását.
  2. A szkizofrénia tünetei és kezelése közti molekuláris szintű kapcsolatok feltárása a rendszerbiológiai megközelítés eszközeivel. Az antipszichotikus kezelés során azonosítani fogjuk a beteg válaszainak biológiai és klinikai prediktorait (biomarkereit) és a nemkívánt mellékhatások profilját.
  3. Az antipszichotikumok mellékhatásaként jelentkező metabolikus szindróma markereinek és kialakulási útvonalainak meghatározása humán rendszerben, rágcsáló kísérleti modellen, továbbá in vitro sejtrendszerekben. Ezekben a modellekben megvizsgáljuk az antipszichotikumok prototípusainak hatásait, a gyógyszerhatás molekuláris szintű jeleit, továbbá azonosítjuk a hatásmechanizmusokat is.

Konzorciumi tagok

  1. UD-GenoMed Medical Genomic Technologies Kutatás-fejlesztési és Szolgáltató Kft.
  2. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár NyRt.
  3. Kripto Kutatásfejlesztési Kft.
  4. Debreceni Egyetem
  5. Magyar Klinikai Neurogenetikai Társaság

schizo

Munkaszakaszok

1. Szkizofrénia biobank létrehozása

2. Szkizofréniával és terápiájával kapcsolatos molekuláris markerek azonosítása

3.1. A pszichiátriai betegségben szenvedő betegek metabolikus szindrómája AAP kezelés során: marker azonosítás

3.2.-3.6. A pszichiátriai betegségben szenvedő betegek metabolikus szindrómája AAP kezelés során: molekuláris mechanizmus kutatás

 

Eredmények

A fentebb említett munkaszakaszaink közül a klinikai mintavétel szakmai háttére (minőségbiztosítás, módszertanok meghatározása), valamint infrastruktúrája elkészült, megkezdődött a biobank feltöltése. A szkizofréniás betegek perifériás vérének transzkriptom, proteomikai és metabolomikai analízise folyamatban van, az antipszichotikumok okozta metabolikus szindróma mellékhatás markereinek meghatározása rágcsáló mintákon szintén elkezdődött.

A projekt legfrissebb eredményeiről az Orvosi Hetilap 2010. évi 35. számában olvashatnak részletesen, ahol a SCHIZOBANK felépítése, logisztikája, informatikai háttere ismertetése mellett áttekintik a biobankok jelentőségét, és számbaveszik a nemzetközi szkizofréniabiobank-kezdeményezéseket. A cikk ide kattintva olvasható és letölthető.

Frissítés 2010.12.: Az év végi beszámoló alapján a projekt feléhez közeledve az eredmények meggyőzőek és tervszerűek. A klinikai minták előkészítésének, tárolásának háttere, a mintagyűjtés követése, a klinikai adatbázis létrehozása és folyamatos feltöltése, valamint a minőségbiztosítási követelmények készen állnak. A biobank hardver és szoftver infrastruktúrája is kialakításra került, kapcsolódik nemzetközi biobank adatbázisokhoz. Biztonságos adatkezelő és menedzsment rendszer is sikerrel elkészült. A betegek gyűjtése tervszerűen halad, több mint 300 beteget gyűjtött már az 5 megbízott klinikánk.
A fenti sikerek tekintetében bizalommal fordulunk a jövő felé és bátran vágunk bele a 2011-es évbe!

Kapcsolattartó

Zahuczky Gábor
ügyvezető igazgató

További információkért látogassák meg projektünk weboldalát!


Epigenetikai kitfejlesztés

A projekt célja

epigen

Ezen projekt célja a tumordiagnosztikában alkalmazható reagens kitek prototípusának kifejlesztése. A kifejlesztett kitek segítségével lehetővé válik a kromatin (a kromoszómák anyaga) vizsgálatának - más néven epigenetikai vizsgálatoknak - bevezetése a mindennapok gyakorlatába.

Az utóbbi évtizedben a kromatin eltéréseinek megismerése (az epigenetikai vizsgálatok által) átalakította a daganatos betegségekről alkotott képet. Ezt az áttörést nagyrészt az alapkutatás területén megvalósult technológiai fejlődés tette lehetővé. Az epigenetikai vizsgálatok céljára alkalmazott technikák bár sokat egyszerűsödtek, a rutin klinikai diagnosztikában nem bevezethetőek. Ennek egyik elsődleges okát a megfelelő standardok hiánya jelenti.

Olyan reagens kiteket kívánunk előállítani, amelyek segítségével az epigenetikai vizsgálatok megbízhatóságát és érzékenységét jelentősen javítani tudjuk, lehetővé téve a technológia alkalmazását a rutin orvosi diagnosztikában.

Konzorciumi tagok

A folyamatban lévő kutatásba cégünkön kívül a fő tevékenységet a Debreceni Egyetem Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézetének Klinikai Genomikai Központja végzi.

Eredmények

Kutatásfejlesztési projektünk az orvostudomány és általában az élettudományok területén hoz majd olyan új eredményeket, melyek hasznosításával új piaci szegmenst alakítunk ki a klinikai diagnosztika területén: az epigenetikai alapú tumordiagnosztika piacát (reagens kit és módszertan).

Projektvezető

Bálint Bálint László, M.D., Ph.D.
Laborvezető


Deszenz

Biomarker-vizsgálat és döntéstámogató rendszer kialakítása immunterápiás kezelés hatékonyságának növelésére az allergiában

A Csertex Kft. és Debreceni Egyetem jelen közös projektjének célja, hogy kifejlessze az allergiás betegek esetén alkalmazható biomarker-vizsgálatokat és az ehhez kapcsolódó döntéstámogató rendszert az immunterápiás kezelés hatékonyságának növelése érdekében.
A projekt eredményeképpen létrejön egy olyan optimalizált biomarker-csomag, mérési protokoll, és a hozzácsatolt döntéstámogatási rendszer, amely segít az orvosnak eldönteni, hogy érdemes-e a beteg SIT-kezelését (allergén specifikus immunterápia - az allergiás kórfolyamat oki kezelése, lehetővé teszi a gyógyszerek teljes elhagyását) elkezdeni, illetve milyen várható eredményeket fog hozni az alkalmazott eljárás.

Augusztus évről-évre minden ötödik ember számára egyet jelent a parlagfű virágzása okozta allergiás tünetek megjelenésével. Az allergiás náthát a kellemetlen orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés kíséri, amely nem ritkán a mindennapi tevékenységet, sőt az életminőséget is súlyosan érintik. A szezonálisan jelentkező tünetek a hátterében a környezetünkben rohamosan terjedő parlagfű áll.

A legjobb megoldást a kiváltó allergén eltávolítása lenne, azonban a parlagfű-pollen és általában a pollenek esetében ez maradéktalanul még szűkebb lakókörnyezetünkben sem lehetséges.

A napjainkban elérhető allergiaellenes készítmények enyhítik ugyan a kellemetlen tüneteket, de a hatásuk csak átmeneti, mivel a már kialakult gyulladásra hatnak. A specifikus immunterápia alkalmazásával azonban egy adott allergénre az allergiás tünetek kialakulását előzhetjük meg a pollen által kiváltott immunválasz módosítása révén.

Annak ellenére, hogy az immunterápiás kezelés világszerte növekvő népszerűségnek örvend az allergológus szakorvosok körében, a betegre háruló magas költségek miatt (egyéntől függően évente 50 ezer-120 ezer forint közötti összeg) hazánkban csak kevesen juthatnak hozzá.

Egy, a hazai gyakorlatban elterjedt készítmény hatásmechanizmusát feltáró és alkalmazási gyakorlatának javítását célzó vizsgálat keretében önkéntesek jelentkezését várjuk. A motivált, súlyos vagy középsúlyos parlagfű-allergiában szenvedő jelentkezők számára lehetőség nyílik a vizsgálatban való részvételre, amennyiben megfelelnek a bevonás feltételeinek, hajlandóak 3 éven keresztül évente három alkalommal kezelőorvosánál önkéntesen megjelenni és a vizitek alkalmával, a mérések számára vérmintát is adni. Az immunterápiás készítményt térítésmentesen bocsátjuk a rendelkezésükre.

Az immunterápiás kezelést a parlagfű szezont megelőző 3 hónappal kezdődően kell megkezdeni. A készítmény bejuttatása a beteg által a nyelv alá adagolt cseppekkel történik. Már az első évben jelentős javulásra lehet számítani, majd a három szezonon át tartó kezelés hatására a tünetek drasztikus csökkenése, akár megszűnése várható.

A vizsgálat céljai

A vizsgálat célja a Debreceni Egyetem és a Csertex Kft. együttműködésében a betegség és kezelés mechanizmusának jobb megismerése, az oki és tüneti kezelések optimális, személyre szabott meghatározása, amely a jövőben abban is segítséget nyújt, hogy az egyes allergiás betegeknél előre lehessen jelezni a hosszú, költséges allergén-specifikus immunterápia várható eredményességét.

Jelenleg az immunterápia az egyetlen oki kezelés, amellyel az allergiás reakció visszafordítható, új allergiák kialakulása illetve a betegség progressziója is megfékezhető. A vizsgálat keretében klinikai, genetikai, immunológiai méréseket tervezünk a hatásmechanizmus jobb megismerésére. A kutatás központi etikai engedéllyel rendelkezik.

A vizsgálat 30 hónapos időtartama alatt (2012. május 2014. november) Önt várjuk a május, szeptember és november hónapokban esedékes orvosi vizitekre. A kúrát legalább három éven át célszerű folytatni, ezalatt évente hat hónapon keresztül kell a betegnek otthonában naponta a pollenkivonatot tartalmazó készítményt alkalmazni, amiben a résztvevőktől nagyfokú rendszerességet és kitartást kíván meg.

A parlagfű virágzásának idején naponta, elektronikusan kitöltendő betegnapló kialakításával szeretnénk az allergiás tünetek optimális, személyre szabott kezelését segíteni.

Bövebben itt: http://www.desensit.csertex.hu/