Bemutatkozunk

A Debreceni Egyetem Klinikai Genomikai Központját 2001-ben alapították azzal a céllal, hogy az egyetem kutatói számára biztosítsa a hozzáférést a legújabb genomikai technológiákhoz és elősegítse a tudományos élet és az ipar közötti együttműködés / partnerség kiépítését a genomika és személyre szabott orvoslás területén.

Technológiai szempontból a kezdeti fázisban génexpressziós analízist biztosító technológiák (egyedi gének kvantitatív mérése és globális génexpressziós vizsgálatok) voltak meghatározóak, amelyekre ráépült a biobanking és később a nagy áteresztőképességű mintafeldolgozás.

Központunk az utóbbi időben a nagy áteresztőképességű szekvenálás és funkcionális genomikai technológiák (epigenetikai, antitest fejlesztési technológiák) bevezetésében járt élen. A laboratóriumban zajló munkát jellemzi, hogy 2011-ben közel 600 Affymetrix mikroarray vizsgálat történt.

Jelenleg a Klinikai Genomikai és Személyre Szabott Orvoslási Központ laborjában hét PhD-val rendelkező kutató és öt diplomás asszisztens dolgozik.

A laboratóriumban elérhető legfontosabb műszerek: Illumina HiScanSQ, Affymetrix labor, DNS, RNS izoláló Qiacube robotok, Tecan Freedom EVO pipettázó robot, IPStar epigenetikai robot, nagy teljesítményű szerver stb.

Az egység a 2011-ben átadott In Vitro Diagnosztikai épületben (IVDI), 790nm területen működik.

Központunk több tíz biobankolási és génexpressziós projektben vett részt nagy nemzetközi és meghatározó hazai gyógyszeripari partnerekkel. Elkötelezettek vagyunk a helyi kutatók folyamatos képzése, szakmai támogatása iránt; két kiemelt jelentőségű nemzetközi gyakorlati képzést is szerveztünk: 2006-ban a HHMI és 2011-ben a FEBS támogatásával.

Az egység szakmai vezetője Prof. Dr. Nagy László, akadémikus.

SCHIZO Biobank project

A projekt célja

A jelen projekt célja olyan biomarkerek és módszerek kidolgozása, melyek segítségével támogatható, racionalizálható és hatékonyabbá tehető a pszichotikus betegségek kezelésére szolgáló új gyógyszerek kifejlesztésének folyamata. Ennek eredményeként a jelenlegieknél hatékonyabb és kevesebb mellékhatással bíró gyógyszerek kerülhetnek forgalomba.

A projekt három feladatból áll, melyek céljai az alábbiak:

1. Betegségalapú biobank létrehozása (SCHIZOBANK elnevezéssel), amely a fenotípusra és a környezeti tényezőkre vonatkozó adatok, továbbá szkizofrén betegekből származó biológiai minták gyűjteménye lenne. A biobank részben a betegség iránti fogékonyságra hajlamosító gének és genetikai variánsok azonosítását szolgálná. Emellett biomarkerek azonosítására is használható lenne, melyek meggyorsítják a betegségek diagnosztizálását és segítik a gyógyszerhatások monitorozását.

2. A szkizofrénia tünetei és kezelése közti molekuláris szintű kapcsolatok feltárása a rendszerbiológiai megközelítés eszközeivel. Az antipszichotikus kezelés során azonosítani fogjuk a beteg válaszainak biológiai és klinikai prediktorait (biomarkereit) és a nemkívánt mellékhatások profilját.

3. Az antipszichotikumok mellékhatásaként jelentkező metabolikus szindróma markereinek és kialakulási útvonalainak meghatározása humán rendszerben, rágcsáló kísérleti modellen, továbbá in vitro sejtrendszerekben. Ezekben a modellekben megvizsgáljuk az antipszichotikumok prototípusainak hatásait, a gyógyszerhatás molekuláris szintű jeleit, továbbá azonosítjuk a hatásmechanizmusokat is.

Konzorciumi tagok

1. UD-GenoMed Medical Genomic Technologies Kutatás-fejlesztési és Szolgáltató Kft.

2. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár NyRt.

3. Kripto Kutatásfejlesztési Kft.

4. Debreceni Egyetem

5. Magyar Klinikai Neurogenetikai Társaság

Munkaszakaszok

1. Szkizofrénia biobank létrehozása

2. Szkizofréniával és terápiájával kapcsolatos molekuláris markerek azonosítása

3.1. A pszichiátriai betegségben szenvedő betegek metabolikus szindrómája AAP kezelés során: marker azonosítás

3.2.-3.6. A pszichiátriai betegségben szenvedő betegek metabolikus szindrómája AAP kezelés során: molekuláris mechanizmus kutatás

Eredmények

A fentebb említett munkaszakaszaink közül a klinikai mintavétel szakmai háttere (minőségbiztosítás, módszertanok meghatározása), valamint infrastruktúrája elkészült, megkezdődött a biobank feltöltése. A szkizofréniás betegek perifériás vérének transzkriptom, proteomikai és metabolomikai analízise folyamatban van, az antipszichotikumok okozta metabolikus szindróma mellékhatás markereinek meghatározása rágcsáló mintákon szintén elkezdődött.